Đồng Hồ Casio chính hãng phân phối chính thức tại Casio-bello.com

Logo
MTP-VD01D-2B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-2E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-1E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-1B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-7B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-7E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600SG-1A9
6.230.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600PB-1A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600RR-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600GL-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600L-2A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600DB-1A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A9
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500DB-1A
8.300.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500L-1A
7.617.600đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300B-1A
8.694.000đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300DB-1A
9.894.600đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-6A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-4A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-2A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-4A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-7A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-9A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-9A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-7A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402L-7A
1.883.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402GL-9A
2.194.200đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402G-9A
3.042.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402D-7A
2.277.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-9A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-7A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-9A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-7A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-4A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401L-7A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-9A LTP-V002G-9A
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-7B LTP-V002G-7B
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-9B LTP-V002GL-9B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-7B LTP-V002GL-7B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-1A LTP-V002L-1A
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-7B LTP-V002L-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-1A LTP-V002D-1A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-7A LTP-V002D-7A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-7B LTP-V001D-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-1B LTP-V001D-1B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001G-9B LTP-V001G-9B
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-9B LTP-V001GL-9B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-7B LTP-V001GL-7B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-1B LTP-V001GL-1B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-1B LTP-V001L-1B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-7B LTP-V001L-7B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001SG-9B LTP-V001SG-9B
1.656.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V004L-1A LTP-V004L-1A
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
B640WC-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9B
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9D
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
A168WG-9
1.407.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-9A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611G-1
2.401.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-4C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-4C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMB-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMY-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEM-7
1.097.100đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611-1D
1.904.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WD-1A
869.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WC-5A
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
B650WB-1B
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-1A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-7A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-7
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WEGB-1B
1.780.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEGB-1B
1.635.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-7
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-4
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-1
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-9
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-6
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-2
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-1
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-1B
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380-1
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380G-1
2.173.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-36-1A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360G-9A
1.593.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360-1A
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
B640WD-1A
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
B640WB-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-1D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7B
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-7
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-1
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A178WGA-1A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
A178WA-1
662.400đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGC-3
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WA-1
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGB-1B
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WA-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159W-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A158WA-1
683.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEC-3
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
Quà tặng
Thẻ thay pin
Mặt kính
Dây da
200.000đ
Phụ kiện khác
16 08/2018

Hướng dẫn cách chỉnh đồng hồ Casio 5 alarms nhanh nhất

Mẫu đồng hồ Casio 5 alarms đang được giới trẻ săn đón rất nhiều hiện nay, bài viết này của chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chỉnh đồng hồ Casio 5 alarms nhanh nhất . Đây là mẫu đồng hồ sử dụng bộ máy Quartz ( năng lượng pin ) với khả năng chịu lực, chống nước tốt được nhiều người tiêu dùng yêu thích đặc biệt là lứa tuổi Teen.

Xem thêm
15 08/2018

Tại sao đồng hồ Casio lại rẻ , có nên dùng đồng hồ Casio

Casio là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nhất của nền công nghiệp Nhật Bản, vậy tại sao đồng hồ Casio lại rẻ , có nên dùng đồng hồ Casio không, hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời trong bài viết này.

Xem thêm
30 07/2018

Ngắm nhìn những đồng hồ Casio 6 kim dây da bán chạy nhất

Đồng hồ Casio 6 kim dây da luôn được rất nhiều nam giới yêu thích với thiết kế vừa lịch lãm vừa hiện đại, thời thượng cùng chất lượng rất tốt. Cùng “điểm danh” và ngắm một số mẫu Casio đồng hồ 6 kim 3 mặt số đẹp và bán chạy nhất hiện nay để tìm cho mình một model ưng ý nhất cho các hoạt động thường ngày.

Xem thêm
18 07/2018

Bật mí những lưu ý khi sử dụng đồng hồ pin bạn cần biết

Một số lưu ý khi sử dụng đồng hồ pin là những điều người dùng nhất định phải biết để giữ cho “cỗ máy thời gian” của mình luôn hoạt động bền bỉ và chính xác nhất, tuy nhiên không ai cũng biết về điều này. Cùng tìm hiểu về những bí quyết rất hữu ích này trong bài viết chi tiết dưới đây.

Xem thêm
18 07/2018

Đồng hồ water resist nghĩa là gì? 70% người dùng không hiểu chỉ số này

Water resist nghĩa là gì là thắc mắc của một số người sử dụng khi thấy dòng chữ này ở mặt sau của chiếc đồng hồ yêu quý. Water resist, đôi khi được viết tắt là WR, là một ký hiệu xuất hiện ở hầu hết các loại đồng hồ thể hiện một khả năng rất đáng chú ý mà người dùng cần biết để có thể sử dụng chúng đúng cách và tốt nhất.

Xem thêm
13 07/2018

“Đã mắt” với những mẫu đồng hồ Casio vừa kim vừa số

Đồng hồ Casio vừa kim vừa số cũng là 1 dòng sản phẩm nhận được rất nhiều yêu thích của người dùng nhờ sự kết hợp độc đáo, mới lạ của hệ thống mặt kim, số với màn hình hiển thị điện tử. Đa số các mẫu đều có thiết kế mang phong cách thể thao, mạnh mẽ và lịch lãm.

Xem thêm
12 07/2018

Có nên mua đồng hồ thể thao nữ giá rẻ hay không?

Đồng hồ thể thao nữ giá rẻ luôn có sức hút đặc biệt với các cô gái theo đuổi phong cách mạnh mẽ, cá tính. Nhiều người nghĩ đồng hồ thể thao luôn có giá khá đắt nhưng với thương hiệu Casio nổi tiếng, bạn vẫn có cơ hội sở hữu những sản phẩm thuộc dòng Baby-G mới nhất, hot nhất với mức giá hấp dẫn – chỉ từ 2-4 triệu đồng.

Xem thêm
11 07/2018

Top 5 mẫu đồng hồ Casio nữ điện tử được săn lùng nhất

Đồng hồ Casio nữ điện tử vốn là “huyền thoại” của thế hệ tuổi thơ 8x, 9x trước đây, nếu bạn vẫn dành nhiều yêu thích với dòng sản phẩm đậm chất vintage cổ điển này thì đừng ngần ngại tìm hiểu mà sắm ngay cho mình một chiếc đẹp nhất. Casio dòng sản phẩm dành cho nữ cũng có mức giá rất phải chăng, hợp lý với khả năng tài chính của nhiều người.

Xem thêm
10 07/2018

Đồng hồ Casio unisex và những mẫu MỚI nhất 2018 cho bạn

Những mẫu đồng hồ Casio unisex từ lâu đã là một trong những dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu đến từ Nhật Bản, với ưu điểm đặc biệt: phù hợp với cả nam giới lịch lãm và cả những quý cô ưa vẻ đẹp vừa cổ điển vừa có chút phá cách mà đồng thời vẫn sở hữu những tính năng độc đáo của một chiếc “cỗ máy thời gian” hiện đại.

Xem thêm
05 07/2018

Hé lộ bí mật liệu đồng hồ Casio có tốt không?

Đồng hồ Casio có tốt không, có nên mua không là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm trước khi tìm hiểu, quyết định chọn mua sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản này. Cùng tìm hiểu những bí mật về nhãn hiệu đồng hồ uy tín bậc nhất thế giới trong bài viết phân tích chi tiết dưới đây.

Xem thêm