Đồng Hồ Casio chính hãng phân phối chính thức tại Casio-bello.com

Logo
ERA-600SG-1A9
6.230.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600PB-1A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600RR-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600GL-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600L-2A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600DB-1A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A9
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500DB-1A
8.300.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500L-1A
7.617.600đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300B-1A
8.694.000đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300DB-1A
9.894.600đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300DB-1A2
9.894.600đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-201D-1A
7.928.100đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-201BK-1A
9.501.300đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-200DC-1A2
10.267.200đ
Giá đã giảm 10 %
ESK-300SG-1A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ESK-300D-1A
4.574.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-6A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-4A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-2A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-4A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-7A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-9A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-9A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-7A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402L-7A
1.883.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402GL-9A
2.194.200đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402G-9A
3.042.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402D-7A
2.277.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-9A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-7A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-9A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-7A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-4A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401L-7A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-9A LTP-V002G-9A
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-7B LTP-V002G-7B
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-9B LTP-V002GL-9B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-7B LTP-V002GL-7B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-1A LTP-V002L-1A
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-7B LTP-V002L-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-1A LTP-V002D-1A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-7A LTP-V002D-7A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-7B LTP-V001D-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-1B LTP-V001D-1B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001G-9B LTP-V001G-9B
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-9B LTP-V001GL-9B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-7B LTP-V001GL-7B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-1B LTP-V001GL-1B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-1B LTP-V001L-1B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-7B LTP-V001L-7B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001SG-9B LTP-V001SG-9B
1.656.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V004L-1A LTP-V004L-1A
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
B640WC-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9B
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9D
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
A168WGA-9
1.407.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-9A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611G-1
2.401.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-4C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-4C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMB-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMY-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEM-7
1.097.100đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611-1D
1.904.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WD-1A
869.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WC-5A
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
B650WB-1B
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-1A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-7A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-7
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WEGB-1B
1.780.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEGB-1B
1.635.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-7
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-4
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-1
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-9
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-6
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-2
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-1
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-1B
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380-1
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380G-1
2.173.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-36-1A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360G-9A
1.593.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360-1A
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
B640WD-1A
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
B640WB-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-1D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7B
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-7
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-1
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A178WGA-1A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
A178WA-1
662.400đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGC-3
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WA-1
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGB-1B
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WA-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159W-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A158WA-1
683.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEC-3
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
Quà tặng
Thẻ thay pin
Mặt kính
Dây da
180.000đ
Giá đã giảm 10 %
Phụ kiện khác
22 05/2018

Bỏ túi cách vệ sinh và bảo quản đồng hồ đeo tay có thể bạn không biết

Dù có được sản xuất bỏi linh kiện, vật liệu tốt đến đâu nhưng chiếc đồng hồ vẫn nhanh chóng bị mài mòn, xây xước và hỏng hóc nếu người dùng không biết cách vệ sinh và bảo quản đồng hồ đeo tay đúng cách. Các loại đồng hồ khác nhau cũng có những cách “chăm sóc” khác nhau mà không phải ai cũng hiểu rõ.

Xem thêm
14 05/2018

Chào hè rực rỡ với bộ sưu tập đồng hồ casio nam dây da HOT nhất 2018

Ngoài các mẫu đồng hồ dây kim loại lịch lãm, sang trọng thì các đồng hồ dây da cũng là lựa chọn không tồi dành cho các quý ông. Bạn đã sẵn sang chào hè với bộ sưu tập đồng hồ Casio dây da nam mới nhất của năm 2018 chưa?

Xem thêm
11 05/2018

BST 5 mẫu đồng hồ nam Casio dây kim loại “đẹp không thể rời mắt”

Casio luôn giữ vững phong độ là thương hiệu đẳng cấp với những mẫu đồng hỗ nam dây kim loại đẹp, sang trọng, đầy lịch lãm cho quý ông ưa chuộng vẻ đẹp mạnh mẽ. đều được ấn tượng sâu sắc với các “fan” với nhiều ưu điểm mang đậm phong cách thương hiệu, thiết kế tinh xảo với những tiện ích độc đáo “hiếm có khó tìm”.

Xem thêm
10 05/2018

Giải mã lý do vì sao đồng hồ Casio Edifice luôn thu hút sự chú ý của phái mạnh

Chất lượng rất tốt với thiết kế thời trang, những chiếc đồng hồ Casio từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của rất nhiều người trong đó có Casio Edifice, vậy bạn có biết vì sao đồng hồ Casio Edifice luôn thu hút sự chú ý của phái mạnh không? Câu trả lời nằm ở những ưu điểm đặc biệt mà dòng sản phẩm này sở hữu.

Xem thêm
09 05/2018

Mua đồng hồ Casio chính hãng ở đâu mới chất lượng?

Nên chọn mua đồng hồ Casio chính hãng ở đâu là thắc mắc chung của rất nhiều “fan hâm mộ” của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng số 1 Nhật Bản. Đồng hồ Casio bị làm nhái, làm giả rất nhiều nên nếu không cẩn thận, rất nhiều khả năng bạn phải chi một số tiền không nhỏ và hóa ra chiếc đồng hồ của bạn lại chỉ là hàng nhái Replica.

Xem thêm
08 05/2018

Nên đeo đồng hồ tay trái hay tay phải mới đúng chuẩn?

Ngoài lựa chọn kiểu dáng, chủng loại đồng hồ nào thì nên đeo đồng hồ tay trái hay tay phải cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người. Có người cho rằng nên đeo tay trái nhưng đồng thời cũng có người cho rằng nên đeo tay phải. Vậy ý kiến nào mới đúng? Đeo đồng hồ tay nào mới là đúng chuẩn và tốt nhất?

Xem thêm
08 05/2018

Top 7 mẫu đồng hồ Casio nữ giá dưới 1 triệu đẹp “không thể rời mắt”

Xinh xắn, trẻ trung, cá tính, những mẫu đồng hồ Casio nữ giá dưới 1 triệu sẽ là món phụ kiện không thể thiếu cho tủ đồ, giúp các cô nàng hiện đại thêm nét thời trang, sành điệu và nổi bật hơn trong đám đông. Cùng nghía qua một số mẫu đồng hồ Casio dành cho các quý cô đẹp nhất trong năm nay nhé.

Xem thêm
07 05/2018

Những mẫu đồng hồ Casio nam giá rẻ đang “gây bão” hiện nay

Không cần tốn quá nhiều tiền mới có thể sở hữu những chiếc đồng hồ đẹp nhất vì những mẫu đồng hồ Casio nam giá rẻ chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Với mẫu mã, thiết kế đa dạng với nhiều phong cách khác nhau lại có chất lượng không hề thua kém, đồng hồ Casio nam vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất của rất nhiều người.

Xem thêm
07 05/2018

Xem ngay: Đồng hồ Casio Edifice giá bao nhiêu?

Ngoài chất lượng thì câu hỏi đồng hồ Casio Edifice giá bao nhiêu cũng được rất nhiều "fan ruột" hết sức quan tâm. Casio Edifice hiện là một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng nhất, được ưa chuộng nhiều nhất bởi các tính năng hiện đại, thiết kế đẳng cấp sang trọng. Đồng hồ Casio Edifice cũng chia ra nhiều phân khúc với các mức giá khác nhau.

Xem thêm
04 05/2018

Mê mẩn ngắm những mẫu đồng hồ đôi đẹp Casio cho ngày hạnh phúc

Các fan "ruột" của đồng hồ không thể không biết đến những chiếc đồng hồ đôi đẹp Casio vô cùng xinh xắn đáng yêu dành cho những người yêu nhau. Đồng hồ đôi còn là món quà hết sức ý nghĩa như một cách để lưu giữ thời gian, khắc ghi những kỉ niệm ngọt ngào của ngày chung đôi đầy lãng mạn.

Xem thêm